Dienstverlening

PROJECTMANAGEMENT

Wij begeleiden u bij renovatieprojecten en vervanging van werktuigbouwkundige installaties (retrofits). Bijvoorbeeld bij de ombouw van een centrale energieopwekking, luchtbehandeling en regelkasten. Maar ook bij grootschalige verbouwingen waar behoefte is vernieuwende technieken. Wij bieden praktisch advies, doen selecties, maken werkomschrijvingen, begeleiden u bij de contractvorming en ondersteunen u tijdens de uitvoering. Energy Retrofit streeft steeds naar zichtbare resultaten die tevens een gunstig effect hebben op uw energierekening.

TRAINING

Wij bieden incompany advies en training bij het uitvoeren en behalen van uw energie-ambities. Uw organisatie heeft wellicht al een ambitie om de bedrijfsvoering structureel te verduurzamen. Veel organisaties worstelen echter nog met het concreet vormgeven van deze ambities. Een doelstelling is eenvoudig neergezet, maar hoe hier invulling aan te geven is vaak nog niet zo gemakkelijk. Wij komen in actie en ondersteunen u met een resultaatgerichte uitvoering. Onze werkwijze is doelmatig en praktijkgericht.

ONDERZOEK

Energie & Installatie Onderzoek is een systematische, periodieke aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van uw organisatie. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil bijvoorbeeld met energie-audits (EED) bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

PROFIEL

Energy Retrofit is een advies- en projectmanagement- bureau binnen de vastgoedsector. Energy Retrofit is gespecialiseerd in beoordeling, vervanging en optimalisatie van klimaatinstallaties in bestaande gebouwen. Door onze systeembenadering ontstaan optimaal presterende klimaatinstallaties met aanzienlijke energie- en kostenbesparingen tot gevolg. Energy Retrofit begeleidt organisaties bij energie- besparingsprojecten en verduurzaming van vastgoed.

-Peter Rolf-

CONTACT

Irenestraat 22, Warmond
+31(6) 41 667 593

NIEUWS

Peter Rolf

Met energiemonitoring voldoet u aan de Wet Milieubeheer

Met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) kunt op een slimme en eenvoudige manier zien wat uw energiegebruik is, hoe dat over de dag verloopt en hoe u door slimmere instellingen energie kunt besparen. U kunt dit ook vergelijken met voorgaande jaren en de heersende buitentemperatuur. Het goed instellen en inregelen van uw klimaatinstallatie voorkomt energieverspilling en komt het […]

Peter Rolf

AVL optimaliseert warmte- en koudeopwekking

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) schakelt voor een groot deel over op warmtepompen in combinatie met een bodemenergiesysteem (WKO). Het ziekenhuis en onderzoeksinstituut in Amsterdam doet dit niet alleen om van het aardgas af te raken, maar ook om de energiekosten structureel te verlagen. Aanleiding om over te schakelen op warmtepompen in combinatie met een […]

Renoveer uw warmteopwekking en voldoe aan de Wet Milieubeheer

Ruim honderdduizend bedrijven dienen jaarlijks zelf te gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De overheid draait de bewijslast om in een poging de doelen uit het Energieakkoord te halen. Dit vergt een actievere rol voor gebouwbeheerders en energiecoördinatoren in Nederland. Volgens de Wet Milieubeheer zijn bedrijven verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen […]

Warmte-koudeopslag functioneert beter in kas dan op kantoor

Klimaatinstallaties met een warmte-koudeopslag (WKO) functioneren gemiddeld genomen beter bij glastuinbouwbedrijven dan bij kantoren. Dat blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), die vorig jaar 42 WKO’s in de provincie Zuid-Holland heeft doorgelicht, 33 installaties bij kantoren en negen bij Westlandse glastuinbouwbedrijven. Tuinders zien volgens het onderzoek beter in dat ze met koeling en […]

monitoring wko

Tussentijds resultaat onderzoek WKO

De ODH organiseerde op 23 mei een bijeenkomst om kennis, ervaring en inzichten over verduurzaming van bedrijven te delen. Peter Rolf presenteerde tijdens een van de parallelle sessies de aanpak van het door ODH en Gemeente Den Haag gestarte onderzoek naar het functioneren van klimaatinstallaties met warmte- en koude opslag. De belangrijkste bevindingen zijn: Er is bij […]

retrofit

ODH bundelt kennis, ervaring en inzichten tijdens Dag van Duurzaamheid

Bijna veertig medewerkers van gemeenten, provincie en de ODH die aan duurzaamheid werken kwamen op 23 mei in het Nutshuis bij elkaar voor de Dag van de Duurzaamheid. De ODH organiseerde deze dag om kennis, ervaring en inzichten over verduurzaming van bedrijven te delen. Wegen wordt het nieuwe toetsen Friso de Zeeuw  van de TU […]

Meer nieuws

Referenties